Date & time Venue Hybrydy Tickets wstęp wolny Tickets null Links Facebook Event

Nasz Festiwal to jak dotąd pierwsza i jedyna tak wszechstronna prezentacja kultury Greków polskich. V Festiwal Kultury Greków Polskich ma misję propagowania wielopokoleniowych kulturowych więzi polsko-greckich, opartych na 15 tysięcznej emigracji przyjętej przez Polskę pod koniec lat 40. Relacje polsko-greckie na płaszczyźnie kultury są modelowym przykładem pozytywnej akulturacji, gdzie na styku dwóch narodowości wytworzyła się nowa, hybrydyczna jakość, przejawiająca się w muzyce (etnicznej, rockowej, popularnej), sztuce czy literaturze.

22.10.2018-25.10, Warszawa, Hybrydy
?Wernisaż malarstwa Georgiosa Stylianou-Matsis’a
?Koncert Kariny Trapezanidou-Skrzeszewskiej, recital poświęcony Marii Callas
? Koncert Konstanty Joriadis