Date & time Venue Hybrydy Tickets Wstęp wolny Tickets null Links Facebook Event

Nasz Festiwal to jak dotąd pierwsza i jedyna tak wszechstronna prezentacja kultury Greków polskich. V Festiwal Kultury Greków Polskich ma misję propagowania wielopokoleniowych kulturowych więzi polsko-greckich, opartych na 15 tysięcznej emigracji przyjętej przez Polskę pod koniec lat 40. Relacje polsko-greckie na płaszczyźnie kultury są modelowym przykładem pozytywnej akulturacji, gdzie na styku dwóch narodowości wytworzyła się nowa, hybrydyczna jakość, przejawiająca się w muzyce (etnicznej, rockowej, popularnej), sztuce czy literaturze.

25.10.2018
?Koncert Chóru Katedry p.w. Św. Marii Magdaleny
?Koncert Eleni
?Koncert MILO Ensemble

festiwal Grekówwstęp wolny!

Projekt sfinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury, program Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.
Wsparcie: ZAiKS, STOART, Poczta Polska, Ministerstwo Turystyki Ambasady Grecji